İngilizce Tercüme Bürosu Ankara

 

 

Ankara İngilizce Yeminli Tercüme

Nüfus Cüzdanı İngilizce Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği İngilizce Tercümesi, Pasaport İngilizce Tercümesi, Aile Cüzdanı İngilizce Tercümesi, Evlilik Cüzdanı İngilizce Tercümesi, Ehliyet İngilizce Tercümesi, Sabıka Kaydı İngilizce Tercümesi, Evlilik Belgesi İngilizce Tercümesi, Terhis Belgesi İngilizce Tercümesi, İngilizce Tercüme Bürosu Ankara, Ankara İngilizce Tercüme Bürosu Ankara İngilizce yeminli tercüme hizmeti verilir

Ankara İngilizce Hukuki Tercüme

Vekâletname İngilizce Tercümesi, Tapu İngilizce Tercümesi, İdari Şartname İngilizce Tercümesi, İhbarname İngilizce Tercümesi, İcra Belgeleri İngilizce Tercümesi, Dava Evrakları İngilizce Tercümesi, Dava Dosyaları İngilizce Tercümesi, Yabancı Mevzuat İngilizce Tercümesi, Beyannameler İngilizce Tercümesi, İbraname İngilizce Tercümesi, Kira Kontratları İngilizce Tercümesi, Beyanname İngilizce Tercümesi, Kanun Ve Yönetmelikler İngilizce Tercümesi, Kefaletname İngilizce Tercümesi, İngilizce Tercüme Bürosu Ankara, Ankara İngilizce Tercüme Bürosu Ankara İngilizce hukuki tercüme hizmeti verilir.

Ankara İngilizce Ticari Tercüme

Vekaletname İngilizce Tercümesi, Ticari Sözleşmeler İngilizce Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi İngilizce Tercümesi, Muhasebe Tabloları İngilizce Tercümesi, Vergi Levhası İngilizce Tercümesi, Bankacılık & Finans Evrakları İngilizce Tercümesi, Katalog Tercümesi İngilizce Tercümesi, İhale Evrakları İngilizce Tercümesi, Fizibilite Raporları İngilizce Tercümesi, Uluslararası Taahhütler İngilizce Tercümesi, İngilizce Tercüme Bürosu Ankara, Ankara İngilizce Tercüme Bürosu Ankara İngilizce ticari tercüme hizmeti verilir.

Ankara Gümrük Belgeleri Tercümesi

Yeterlilik Belgesi İngilizce Tercümesi, Analiz Sertifikası İngilizce Tercümesi, ATR Belgesi Tercümesi İngilizce Tercümesi, EUR1 Belgesi Tercümesi İngilizce Tercümesi, Gıda Üretim Sertifikası Karantina Belgesi Tercümesi İngilizce Tercümesi, Karayolu Taşıma Belgesi Tercümesi İngilizce Tercümesi, İngilizce Tercüme Bürosu Ankara, Ankara İngilizce Tercüme Bürosu Ankara İngilizce gümrük belgeleri tercümesi hizmeti verilir.

Ankara İngilizce Akademik Tercüme

Akademik Sunum İngilizce Tercümesi, Ödevler İngilizce Tercümesi, Yüksek Lisans Tezleri İngilizce Tercümesi, Öğrenci Belgesi İngilizce Tercümesi, Yüksek Lisans Tezleri İngilizce Tercümesi, Öğrenci Belgesi İngilizce Tercümesi, Yurtdışı Okul Evrakları İngilizce Tercümesi, Projeler İngilizce Tercümesi, Tez İngilizce Tercümesi, Öğrenci Belgeleri İngilizce Tercümesi, Diploma İngilizce Tercümesi,

İngilizce Tercüme Bürosu Ankara, Ankara İngilizce Tercüme Bürosu Ankara İngilizce akademik tercüme hizmeti verilir

Ankara İngilizce Sözlü Tercüme

Ankara İngilizce sözlü tercüme, çeviriyi yapacak olan İngilizce tercümanların sözlü çeviri yapabilmeleri için hem kaynak hem de hedef dile hâkim olmaları gerekir.

İngilizce Sözlü Tercüme Fiyatları

İngilizce sözlü tercüme fiyatları yarım gün veya tam gün olarak fiyatlandırılır.

Ankara İngilizce Sözlü Tercüme Çeşitleri

Sözlü tercüme çeşitleri 3 tanedir. Fısıltı tercüme, ardıl tercüme ve simultane tercümedir.

Fısıltı çeviri; çoğunlukla toplantılarda bir kişiye fısıltı şeklinde diğer konuşmacının konuşmalarının tercüme edilmesidir.

Ardıl çeviri az sayıda katılımcının olduğu toplantılarda, İngilizce tercüman konuşmacının söylediklerini Türkçe-İngilizce- Türkçe kısa notlar alır, konuşmanın bitiminden sonra Türkçe-İngilizce- Türkçe tercüme eder.

Ankara İngilizce Simultane Tercüme

Ankara İngilizce simultane tercüme, özel bir kabin içinde oturan İngilizce tercümanlar, ses sistemleri ile konuşmacının söylediklerini kulaklık yardımıyla işitir, mikrofon ile konuşmacıyla aynı anda çeviri yaparak dinleyicilere kulaklık yardımıyla iletir.

Ankara İngilizce Deşifre Tercüme

Herhangi bir ses kaydının yazıya dökülme işlemine deşifre denilmektedir. Ses kaydı kaynak dilde yazıya dökülür ardından hedef dile tercümesi yapılır.

 

Hedef Tercüme Bürosu olarak bozuk ses kayıtlarını bile yazıya aktarabilecek altyapıya sahibiz. Deşifre işlemleri için elinizdeki ses kaydını bize ulaştırmanız yeterlidir.